Tafaner

Qui som

Aquest cercador és port del projecte ESCRIU i neix de la necessitat de descobrir blogs, pàgines independents i projectes personals fets en català. Aquest cercador funciona amb Lieu.

Lieu—és un cercador alternatiu. Creat com a resposta als entorns d'apatia de cercar i descobrir hipertext. A Lieu, no cerca a internet, sinó a un veïnat. Lieu és un cercador de veïnat, una forma d'incrementar les connexions fortuïtes.

Aquesta instància indexa Tafaner—2 dominis, 33 pàgines, 1k termes de cerca. Alguns dominis del veïnat s'han filtrat per oferir una millor experiència, pots vora la llista filtrada. Visita una pàgina aleatòria.

Lieu ha estat creat per cblgh a principis del 2021.

Lieu té una llicència AGPL i el codi font és al repositori de Github.